• <source id="9iq2c"><noscript id="9iq2c"><del id="9iq2c"></del></noscript></source>
  <video id="9iq2c"></video>
    1. <video id="9iq2c"></video>
     1. 2TG/TD20-25
      型号      2TG20 2TG25
        2TD20 2TD25
      牵引杆最大拉力   牛顿(公斤) 2000(19500) 2500(24500)
      牵引重量 带一辆挂车 公斤 最大33000
      带两辆或两辆以上挂车 公斤 最大49000
      全宽 A 毫米 1420 1420
      转弯半径(外侧) B 毫米 3050(3200) 3050(3200)
      全高 C 毫米 1390 1390
      全长 D 毫米 3020(3130) 3020(3130)